EN
NL

DevOps

Als Dev en Ops gescheiden zijn bouwt het development team een stukje software, test het en geeft het door aan operations. Vanaf dit punt is operations verantwoordelijk voor de integratie, het onderhouden en het ondersteunen van de nieuwe software. Soms geven de developers een uitleg over het omgaan met mogelijke productie problemen. Maar in veel gevallen heeft operations een beperkte kennis over functionaliteit én de technische invulling ervan in de productie-omgeving. Beide afdelingen hebben weinig kennis over de werkwijze van de ander wat ze nodig hebben om beter te kunnen werken. Daarom kan het moeilijk zijn voor Ops om de kern van het probleem te vinden bij eventuele issues. Het gevolg hiervan is meer downtime en een vertraging bij het ontwikkelen van nieuwe features. Bovendien is er vaak weinig sprake van samenwerking tussen beide afdelingen.

 

DevOps is het principe waarbij de ontwikkelaars (Dev) en operations (Ops) samenwerken in het gehele ontwikkelproces en de volledige levenscyclus. Van ontwerp naar ontwikkeling tot productondersteuning. Om dit te bereiken, moet de traditionele scheiding tussen development en operations worden doorbroken. Dit omdat beide expertises cruciaal zijn voor het succesvol leveren en onderhouden van software die voldoet aan de functionele- en niet-functionele eisen. Daarmee zit DevOp op het snijvlak tussen Development,  Operations en Quality Assurance:

Bron: Wikipedia

 

De voordelen van DevOps:

  • Continu het juiste inzicht om te kunnen prioriteren tussen change en operationele kansen en bedreigingen
  • Veranderingen sneller in productie krijgen
  • Minimaliseren van risico’s in softwarekwaliteit en compliance
  • Eerdere detectie en snellere oplossing van problemen en daarmee hogere kwaliteit van de software
  • Een continue stroom van software delivery
  • Eliminatie van verspilling (onnodige hand-overs elimineren)
  • Meer tijd om te innoveren, in plaats van alleen repareren en onderhouden

 

DevOps betekent NIET dat een team bestaat uit Dev-ers en Ops-ers, maar een team bestaat uit DevOps engineers. DevOps engineers zijn mensen die zowel de Dev als de Ops kant beheersen. Multidisciplinair binnen het individu dus! DevOps engineers kunnen bijvoorbeeld een nieuw stuk software schrijven, security shift-left programmeren en de infrastructuur UP brengen als deze down is. Alleskunners dus. TOP Squad kan u dit soort alleskunners bieden. Niet alleen om in uw teams te werken maar ook voor uw medewerkers om van te leren.

Naar het overzicht

Sandra Boekhout
Operationeel directeur
06-22578891

Sander Dahlberg
Directeur
06-40540744

Theo Janssen
Business Development
06-15022781